Regulament

Regulament de ordine interioară

Prezentul regulament a fost întocmit numai în interesul turiștilor cazați în camping, astfel respectarea lui este obligatorie pentru toți cei cazați. Administrația campingului primește eventualele reclamații și se îngrijește de îndepărtarea din camping a celor care nu respectă prevederile prezentului regulament.

1. La sosirea în camping turiștii sunt obligați să completeze formularul de înregistrare. Prin aceasta își asumă prezentul regulament de ordine interioară și se obligă la respectarea lui.
2. Locurile de cazare rezervate în prealabil sunt păstrate libere până la orele 18:00. Cei care sosesc după această oră sunt rugați să anunțe întârzierea, altfel își pot pierde rezervarea. După orele 21:00 nu se mai efectuează cazări.
3. Turiștii sunt obligați ca la sosire să predea la recepție un act de identitate.
4. În vederea asigurării odihnei turiștilor, poarta mare a campingului este închisă între orele 22:00-7:00. În acest interval circulația vehiculelor este interzisă.
5. Campingul asigură turiștilor o ambianță naturală, iar cei cazați sunt obligați la păstrarea acesteia, inclusiv a liniștii campingului.
Desfășurarea de activități deranjante, zgomotoase în incinta campingului este interzisă pe toată perioada șederii. Campingul este loc de odihnă și destindere și nu discotecă. Turiștii sunt obligați să respecte liniștea și odihna altora, fără a-și etala gustul muzical personal (sau lipsa acestuia). Toți cei care nu se conformează acestei cerințe vor fi evacuați din incinta campingului!
6. Limita de viteză de deplasare a autovehiculelor în incinta campingului este de 10 km/h.
7. Aprinderea focului în incinta campingului este permisă, dar turiștii sunt răspunzători de eventualele pagube produse. Administrația campingului nu pune la dispoziția turiștilor lemne de foc.
8. În camping sunt admiși câinii de companie, dar aceștia trebuie ținuți legați pe toată perioada șederii.
9. Administrația campingului se îngrijește de curățenie, dar acest lucru este dificil (dacă nu chiar imposibil) fără ajutorul, bunăvoința și bunul simț al turiștilor. Deșeurile trebuie depozitate în tomberoanele aflate în incinta campingului. Este interzisă aruncarea, depozitarea deșeurilor în orice alt loc din camping.
10. Este interzisă spălarea autovehiculelor în incinta campingului. Vă rugăm să vă îngrijiți de închiderea robineților de apă după utilizarea acestora.
11. Administrația campingului nu este răspunzătoare de eventualele întreruperi de utilități (apă,curent) cauzate de furnizorii acestora.
12. Turiștii sunt obligați să păstreze curățenia grupurilor sanitare, după utilizare să le lase în stare curată astfel încât să poată fi utilizate și de ceilalți turiști.
13. Rugăm turiștii să se îngrijească de păstrarea valorilor personale. Administrația campingului asigură paza campingului, dar nu poate răspunde de păstrarea bunurilor turiștilor.
14. Turiștii sunt rugați să achite contravaloarea serviciilor la sosire. Eventualele diferențe vor fi reglate la părăsirea campingului. Locurile de cazare trebuie eliberate până la orele 11:00, în caz contrar se va achita o zi suplimentară de cazare. Recepția campingului este deschisă între orele 8:00-21:00.
15. Administrația campingului își rezervă dreptul de a lua măsuri în interesul turiștilor în orice alte situații excepționale neprevăzute în prezentul regulament.